O nama

Cevne instalacije Metal DOO osnovano je 31.03.2008. godine kao naslednik Metal SZR. Bavi se:


- Izradom i održavanjem svih vrsta grejanja

- Izradom i montažom vodovoda i kanalizacije

- Izradom i montažom čeličnih konstrukcija

- Izradom komunalne opreme

- Izradom unutrašnjih gasnih instalacija

- Održavanjem raznih mašina i opreme

- Bravarsko-zavarivačkim radovima

Raspolažemo obučenom stručnom radnom snagom za sve navedene poslove kao i sertifikatom ISO 9001:2015 i 14001:2015.

Usluge

Instalacija grejanja - Metal d.o.o.
 • Grejanje, unutrašnje gasne instalacije, ventilacija i klimatizacija
 • Radijatorsko grejanje
 • Podna i zidna grejanja
 • Vazdušna grejanja i hlađenja
 • Toplotne pumpe
 • Solarni kolektori
Vodovoda i kanalizacija - Metal d.o.o.
 • Izrada instalacije vodvoda i kanalizacije
 • Montaža sanitarne opreme
 • Hidrantske instalacije
 • Ugradnja pumpi za povišenje pritiska
 • Elektofuziono zavarivanje HDPE cevi
 • Sučeono zavarivanje HDPE cevi
 • Rehau instalacije
Bravarski radovi - Metal d.o.o.
 • Izrada i montaža čeličnih konstrukcija
 • Izrada i montaža kapija
 • Izrada i montaža raznih ograda i stepeništa, nastrešnica, tendi
 • Zavarivačke usluge (rel, tig, mig-mag, gasno)
Izrada kontejnera za smeće - Metal d.o.o.
 • Izrada otvorenih kontejnera za smeće 5³
 • Izrada zatvorenih kontejnera 5³
 • Kontejneri za papir 5³
 • Barijere za parking
 • Kandelaber
 • Metalne klupe

Galerija

Slike dela izvedenih delova

Reference

Maksim gradnja


 • Sanacija sanitarnih čvorova i instalacija VMA Beograd
 • Izrada instalacija grejanja i gasa - Dom kulture Stari Banovci
 • Izrada instalacija V i K - hala Carnex Vrbas
 • Bravarski radovi - silos Vrbas
 • Grejanje, klimatizacija, ventilacija, vodovod - bolnica Novi Kneževac
 • Rekonstrukcija grejanja i vodovoda - biblioteka Subotica

Dom učenika srednjih škola


 • Rekonstrukcija instalacija grejanja i vodovoda i kanalizacije
 • Izrada UGI za kuhinju
 • Izrada hidrantske instalacije i ugradnja pumpi za povišenje pritiska
 • Izrada nastrešnice pored kotlarnice
 • Izrada zaštitnih rešetki na prozorima

Studentski centar


 • Rekonstrukcija Restorana II
 • Rekonstrukcija restorana INDEX
 • Rekonstrukcija III i IV sparta u domu studenata BOSA MILIĆEVIĆ
 • Ugradnja toplotne podstanice 500 KW u domu studenata IVO LOLA RIBAR
 • Razne popravke na instalacijama grejanja,VIK, kuhinjskoj opremi i slično

Yumol d.o.o.


 • Izrada instalacije VIK kod dogradnje novog krila Dom učenika u Subotici
 • Izrada instalacije VIK - dom kulture Horgoš
 • Izrada instalacija VIK - dom kulture MZ HAJDUKOVO
 • Bravarski radovi i vodovod - objekat PAULINIUM Subotica
 • Bravarski radovi i vodovod - Opština SENTA
 • Bravarski radovi i vodovod - rekonstrukcija bivše kasarne SENTA
 • Izrada kupatila 80 komada kod rekonstrukcije doma studenata IL Ribar
 • Izrada instalacije VIK - objekat LIFKA Subotica

Trgopromet A.D.


 • Izrada instalacije grejanja i gasa u 17 prodavnica
 • Izrada unutrašnje gasne instalacije za kancelarije - računovodstvo
 • Sanacija i popravka toplovodnog kotla
 • Sanacija i popravka hidrantske mreže
 • Zamena krova na nastrešnici kod magacina

Cenzar G.P.


 • Izrada instaloacije VIK , grejanja i gasa u stambenoj zgradi u ulici Ivana Broza broj 6-8 (52 stana)

Rotografika


 • Rekonstrukcija i zamena instalacije centralnog grejanja
 • Izrada cevovoda komprimiranog vazduha
 • Ugradnja čilera i kompresora
 • Rekonstrukcija garderoba,sanitarnih čvorova,proširivanje proizvodnog pogona i izrada prostora za muzej
 • Izrada instalacija i povezivanje mašina za štampu

Dunav Coop


 • Izrada instalacije VIK, grejanja i gasa u stambenoj zgradi u ulici Cara Lazara broj 28 (22 stana)

Borzal


 • Izrada i montaža čelične konstrukcije proizvodne hale i nastrešnice ispred hale
 • Izrada i montaža opreme za kotlarnicu sa gasnom instalacijom, kotlom HOVAL, razvod grejanja za komore

Pionir d.o.o.


 • Izrada i montaža nastrešnice ispred magacina gotovih proizvoda
 • Izrada instalacije i povezivanje čilera
 • Izrada instalacija za hlađenje ,grejanje i recirkulaciju u pogonu ČOKO-LADE, BOMBONA I ŽELEA
 • Zamena liveno-gvozdenih kanalizacionih cevi po pogonima
 • Izrada instalacije vodovoda za liniju na III spratu sa priključcima
 • Izrada cevovoda za odvod kondenza
 • Zamena cevi na izmenjivačima za sanitarnu toplu vodu

JKP Subotička toplana


 • Rekonstrukcija i zamena horizontalnog razvoda instalacija centralnog grejanja u zgradama (Dušana Petrović broj 4 i 11, Braće Radić 79 i 79A)
 • Ugradnja kućnih toplotnih podstanica - 45 komada

PBG Inženjering - Suboizgradnja


 • Podno i radijatorsko grejanje, VIK - VELIKA TERASA PALIĆ
 • Grejanje i gas - stambena zgrada DELNIČKA 5
 • Grejanje i gas, VIK - dogradnja zgrada Moslovačka 5 i 7
 • Ugradnja toplotne pumpe - PBG HOTEL
 • Instalacija VIK kod izgradnje prodavnice Trgoprometa u Bajmoku

Integral Inženjering


 • Izrada instalacija VIK Ii bravarski radovi na stambeno -poslovnom objektu u ulici Pavla Štosa (8 poslovni prostora i 20 stanova)
 • Izrada instalacija VIK, grejanja,gasa i bravarski radovi na stambeno-poslovnom objektu u Trogirskoj ulici u Subotici (24 stana i 3 poslovna prostora)
 • Izrada instalacija centralnog grejanja sa toplotnom podstanicom u stambenoj zgradi u ulici D. Mišović 16 u Subotici (23 stana)
 • Izrada hidrantskog razvoda - Luka Senta

JKP Subotičke Pijace


 • Izgradnja MLEČNE HALE na pijaci ZELENAC
 • Rekonstrukcija i zamena krovnog pokrivača na kioscima na MLEČNOJ PIJACI I KVANTAŠKOJ PIJACI
 • Izrada i montaža lučne nastrešnice na ulazu na Kvantašku pijacu
 • Razne popravke na instalacijama VIK

EXPRES Servis d.o.o.


 • Izrada čelične konstrukcije JAVNA SKLADIŠTA Subotica
 • Bravarski radovi za hale broj 2 i 3
 • Izrada i montaža čelične krovne konstrukcije hale broj 4
 • Izrada instalacija VIK i bravarski radovi na stambenom objektu u ulici

Auto Kuća VIDAKOVIĆ


 • Izrada gasne instalacije i kotlarnice za AUTOSALON
 • Izrada gasne instalacije za farbaru za Autosalon
 • Rekonstrukcija instalacije grejanja za Autosalon

SMB Gradnja d.o.o.


 • Izrada instalacija VIK sa hidrantima - objekat BANINI KIKINDA
 • Izrada spoljašnjeg razvoda vodovoda od bunara do objekta i igrališta - KUĆA FUDBALA STARA PAZOVA
 • Izrada razvoda vodovoda za gradilište - objekat Swarovski
 • Razne popravke na instalacijama - više objekata

Indas d.o.o. Novi Sad


 • Ugradnja merača protoka za otpadne vode (PIONIR - 2 kom, Subotička toplana, Rotografika, Livnica Kikinda - 3 komada, Vetrinarski zavod Subotica

Mini Pani d.o.o.


 • Izrada razvoda vodovoda u proizvodnoj hali

Studio Structura Beograd


 • Hidrantska instalacija DELMAX Stara Pazova
 • Bravarski radovi na hali Elektroremont Subotica